Cookiebeleid

Laatste versie: 25.01.2024


Dit Cookiebeleid is van toepassing op de wereldwijde organisatie van Pluxee-entiteiten (hierna aangeduid als ‘Pluxee’ of ‘wij’, of ‘onze’) voor alle dimensies en activiteiten, in alle regio's waar wij actief zijn Waar de lokale wetgeving een hoger beschermingsniveau vereist heeft de lokale wetgeving altijd voorrang op dit Cookiebeleid Pluxee is de Verwerkingsverantwoordelijke die de persoonlijke informatie die u op onze verschillende websites, portalen, toepassingen en platforms (‘Onze Site’) verstrekt, verzamelt en verwerkt Met ons Cookiebeleid willen wij tonen hoe wij de privacy van alle bezoekers en gebruikers van Onze Site respecteren. Als u vragen hebt over de meer algemene verwerking van uw Persoonsgegevens op Onze Site, raadpleeg dan ons Onlineprivacybeleid op onze Sites of neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy.be@pluxeegroup.com 


DEFINITIES
 

Cookies

Zoals gedefinieerd in deel 1 van dit beleid. 

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of over een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon. 

Onze Site 

De website, het portaal, de toepassing of het platform van Pluxee die/dat u gebruikt.

‘ons’ of ‘onze’ 

De Pluxee-entiteit die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. 

Verwerker 

Een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke 

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig andere organisatiedie, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. 

‘u’

De gebruiker/bezoeker van Onze Site.


 

1. WAT ZIJN COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden gedownload wanneer u Onze Site bezoekt, met als doel uw apparaat te herkennen of informatie over uw voorkeuren of eerdere acties op te slaan. Ze worden gebruikt om u te helpen efficiënt te surfen en bepaalde functies uit te voeren op al onze verschillende Sites. Andere trackingtechnologieën, zoals pixeltags of webbeacons, kunnen ook op uw apparaat worden gebruikt om unieke identificatoren die eraan gekoppeld zijn en andere gegevens, zoals uw IP-adres, te verzamelen. Pixels tags of webbeacons zijn kleine afbeeldingen die op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst. Het webbeacon werkt als een tag die registreert wanneer een gebruiker een bepaalde webpagina bezoekt of een bepaalde e-mail bekijkt. Sommige trackingtechnologieën zijn specifiek bestemd voor mobiele toepassingen, zoals SDK’s (Software Development Kit). SDK's zijn pakketten met tools die onze apps laten functioneren in een iOS- of Android-omgeving. SDK's helpen ons te begrijpen hoe u interageert met Onze Site en verzamelen bepaalde informatie over het apparaat en het netwerk dat u gebruikt om toegang te krijgen; bovendien helpen ze onze toepassingen om te communiceren met derde partijen door middel van een zogenaamde ‘application programming interface’ of API (bijv. bij het delen van inhoud op Facebook). SDK's kunnen dan gegevens verzamelen en terugzenden naar de derde partij die ze verstrekt (bv. Google of Apple, Facebook enz.). De gegevens kunnen worden gebruikt om uw profiel als gebruiker van de applicatie te ontwikkelen. Dit profiel kan dan op zijn beurt gebruikt worden in het kader van gerichte advertenties. Deze trackingtechnologieën gebruiken gegevens op dezelfde manier als Cookies en vallen als zodanig onder dit beleid. Gemakshalve gebruiken wij de term ‘Cookies’ in dit document als overkoepelend begrip voor alle soorten trackingtechnologieën op al Onze Sites.

 

2. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Wij kunnen de volgende soorten Cookies gebruiken:

 • Sessiecookies: dergelijke Cookies staan Onze Site toe om uw handelingen tijdens een sessie te linken en worden automatisch verwijderd wanneer u uw sessie op Onze Site sluit.

 • Permanente Cookies: dergelijke Cookies worden op uw apparaat bewaard tot op een bepaalde vervaldatum. Deze bewaarperiode kan variëren van enkele minuten tot meerdere dagen. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het onthouden van uw voorkeuren en keuzes bij het gebruik van een Site of gerichte reclame.

 • First party Cookies: dergelijke Cookies worden opgeslagen door de Site die u bezoekt om uw ervaring te verbeteren en ze worden ingesteld door een Site-eigenaar (wij).

 • Third party Cookies: dergelijke Cookies worden geplaatst door een technologieleverancier, zoals een analyticsbedrijf, advertentienetwerk of socialemediaplatform dat onafhankelijk is van ons.

Meer specifiek, worden de Cookies die op Onze Site worden gebruikt als volgt ingedeeld:

 • (die ook sociale netwerkcookies kunnen omvatten).

 

A. Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke Cookies zijn Cookies die aanwezig moeten zijn zodat de Site de basisfuncties kan vervullen; zonder die Cookies zouden de Site en haar functionaliteiten niet correct werken. Zij worden gewoonlijk alleen ingesteld als reactie op door u verrichte handelingen die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren (bijv. inschrijven voor evenementen of feedback geven). Zij kunnen ook uw sessie open houden wanneer u zich op de Site identificeert. Uw toestemming is niet nodig voor deze Cookies volgens de toepasselijke regelgeving, maar u moet wel worden geïnformeerd over het gebruik ervan. Meer informatie over de verschillende Strikt noodzakelijke Cookies die op Onze Site worden gebruikt, met inbegrip van de bewaarperiode van de gegevens, het doel en eventuele derde partijen, vindt u in de Cookie-instellingen en in deel 3 en 4 van dit beleid.  

B. Functionele cookies

Functionele Cookies helpen ons de instellingen te onthouden die u hebt geselecteerd of helpen met andere functionaliteit wanneer u Onze Site gebruikt. Dit helpt ons uw voorkeuren te onthouden wanneer u terugkeert naar Onze Site. Deze Cookies verbeteren de functionaliteit en de personalisering. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derden van wie wij diensten aan Onze Site hebben toegevoegd. U kunt uw browser of cookie-instellingen zo instellen dat deze Cookies worden geblokkeerd, maar denk eraan dat in dat geval sommige of al deze functionaliteiten mogelijk niet goed werken en dat sommige delen van Onze Site mogelijk niet werken. Meer informatie over de verschillende Strikt noodzakelijke Cookies die op Onze Site worden gebruikt, met inbegrip van de bewaarperiode van de gegevens, het doel en eventuele derde partijen, vindt u in de cookie-instellingen en in deel 3 en 4 van dit beleid. Daar kunt u tevens uw toestemming beheren.  

C. Cookies voor publieksmeting

Cookies voor publieksmeting, die analytische technologieën omvatten, helpen ons met de prestaties en het ontwerp van Onze Site. Met deze functie kunnen wij meten hoe vaak een pagina is bezocht, weten welke pagina's en functionaliteiten het populairst en het minst populair zijn en zien welke handelingen bezoekers op de Site verrichten om uw ervaring te verbeteren. Deze Cookies kunnen ook bezoekers tellen die naar Onze Site zijn gekomen na het bekijken van een banneradvertentie van Pluxee op een site van een derde partij. Als u deze Cookies niet accepteert of uw toestemming intrekt, hebben wij geen ondersteunende informatie om Onze Site te verbeteren of om te bepalen hoe goed gebruikers Onze Site vinden. Met deze Cookies kunt u ons in principe laten weten hoe goed Onze Site het doet. De door deze Cookies verzamelde informatie kan ook worden samengevoegd. Met de individuele analytics, rapporten en statistieken van Onze Site kunnen wij of onze leveranciers geen individuele Gebruikers identificeren. In dat geval is het mogelijk dat u geen toestemming voor het gebruik van de Cookie hoeft te geven. Meer informatie over de verschillende Cookies voor publieksmeting die op Onze Site worden gebruikt, met inbegrip van de bewaarperiode van de gegevens, het doel en eventuele derde partijen, vindt in de cookie-instellingen in deel 3 en 4 van dit beleid. Daar kunt u tevens uw toestemming beheren.  

D. Targeting cookies

Targeting en of Reclamecookies worden door ons en onze reclamepartners op Onze Site geplaatst om advertenties te tonen die relevant zijn voor u en uw interesses beter weerspiegelen dan algemene advertenties die u misschien niet interesseren. Deze Cookies kunnen sociale netwerkcookies omvatten die u in staat stellen om inhoud te delen op sociale netwerken en om de gebruiksvriendelijkheid van onze inhoud te verbeteren dankzij de deelknoppen, in het bijzonder naar Facebook, Twitter en LinkedIn. De sociale netwerken die de deelknoppen verstrekken, kunnen u op deze manier alleen identificeren als uw account op het desbetreffende netwerk op uw terminal geactiveerd werd. Pluxee heeft geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie over u te verzamelen. Targeting Cookies identificeren uw browser en/of uw apparaat op unieke wijze. Als u deze cookies niet toestaat, ontvangt u geen gerichte reclame van ons via verschillende platforms. Het is echter mogelijk dat op deze platforms nog steeds onze niet-gerichte advertenties worden getoond. Deze Cookies verzamelen informatie over de herkomst van uw bezoek, de plaats waar u reclame van Pluxee te zien hebt gekregen, de reclamefunctie die u hebt gezien, het feit of u rechtstreeks of onrechtstreeks op onze site bent terechtgekomen, het apparaat dat u hebt gebruikt om Onze Site te bezoeken en de elementen die u hebt gedownload. Daarnaast gebruiken wij ook Cookies op bepaalde delen van Onze Site om te communiceren met externe dataleveranciers om uw digitale gedrag te extrapoleren. Dit helpt ons uw gedrag te begrijpen en in de toekomst relevantere reclame te bieden. Meer informatie over de verschillende Targeting Cookies die op Onze Site worden gebruikt, met inbegrip van de bewaarperiode van de gegevens, het doel en eventuele derde partijen, u in de cookie-instellingen en in de delen 3 en 4 van dit beleid. Daar kunt u tevens uw toestemming beheren.

 

3. HOE LANG WORDEN COOKIES BEWAARD?

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw sessie afsluit. Permanente Cookies worden maximaal 13 maanden op uw apparaat opgeslagen, tenzij u de Cookies verwijdert via de instellingen van uw browser en de cache van uw browser wist. In de cookie-instellingen vindt u meer informatie over de termijn van elke Cookie die op onze site wordt gebruikt.  

 

4. HOE BEHEER IK COOKIES OP ONZE SITE?

Wanneer u Onze Site voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner om uw toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. Zolang u geen keuze hebt gemaakt, blijft deze banner zichtbaar, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en worden er geen Cookies (behalve Strikt noodzakelijke Cookies) op uw apparaat geïnstalleerd. Wanneer u ervoor kiest Cookies te weigeren, wordt een opt-out Cookie op uw apparaat geplaatst, zodat wij kunnen registreren dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van Cookies. Om de zes (6) maanden verschijnt de Cookiebanner opnieuw en vragen wij u om uw keuze voor het plaatsen van Cookies te bevestigen. Als u de opt-out cookie verwijdert (bijvoorbeeld door het cachegeheugen van uw browser te wissen of door de privacymodus te gebruiken), kan niet langer worden vastgesteld dat u zich hebt uitgeschreven voor het gebruik van Cookies. Daardoor zal u de volgende keer dat u Onze Site bezoekt opnieuw om uw toestemming voor het gebruik van Cookies gevraagd worden. Voor Strikt noodzakelijke Cookies is uw toestemming niet vereist. Voor Functionele Cookies, Cookies voor publieksmeting en Targeting Cookies kunt u op elk moment uw toestemming geven of weigeren door:

 • Gebruik te maken van op de banner of op Onze Site.
  In de ‘Cookiedetails’ van de Cookie-instellingen vindt u alle informatie over het doel van elke Cookie die op uw apparaat kan worden geïnstalleerd. U kunt dan een weloverwogen keuze maken voor elke categorie van Cookies.

 • Door op uw apparaat of in uw browser aan te geven of u Cookies wenst te aanvaarden of te weigeren.
  Weet echter dat als u Cookies uitschakelt, sommige functies van onze Site niet volledig beschikbaar zijn. Zo zult u bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van automatische inlog- en andere personaliseringsfuncties van Onze Site. Merk ook op dat u alle browsers van uw verschillende apparaten (tablets, smartphones, computers) moet instellen om Cookies altijd te weigeren. Er zijn verschillende manieren om browsers te configureren. Raadpleeg de ‘Help’-sectie van uw browser voor informatie over hoe u de browser kunt configureren en uw opties kunt uitoefenen.

 • Voor Google ChromeTM;

 • Voor Mozilla Firefox TM;

 • Voor Microsoft Edge TM;

 • Voor Opera TM;

 • Voor Apple Safari TM.

U hebt ook de mogelijkheid om de volgende Cookies voor publieksmeting uit te schakelen:

 Voor sociale netwerkcookies kunt u het relevante beleid van het sociale netwerk raadplegen voor informatie over de doeleinden waarvoor de via deelknoppen verzamelde informatie gebruikt wordt en over de manier waarop u uw keuze kunt uitoefenen.  

 

5. WIJZIGINGEN IN DIT COOKIEBELEID

Wij kunnen dit Cookiebeleid indien nodig wijzigen. Merk op dat dit beleid kan gewijzigd worden door de toekomstige inwerkingtreding van nieuwe toepasselijke regelgeving of wetten, en in het bijzonder de e-privacyverordening in de Europese Unie. Als het beleid wordt gewijzigd, kan het tot dertig werkdagen duren voordat de nieuwe privacypraktijken worden toegepast. Controleer deze pagina regelmatig als u op de hoogte wilt blijven van eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit beleid kunnen er ook toe leiden dat de Cookiebanner opnieuw verschijnt.  

 

6. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt of van mening bent dat dit Cookiebeleid niet aan uw wensen tegemoet komt, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het lokale team voor gegevensbescherming op privacy.be@pluxeegroup.com of uw vraag of opmerking in verband met gegevensbescherming formuleren via het webformulier voor het indienen van een verzoek. Voor meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming verwijzen wij u naar het Onlineprivacybeleid op Onze Sites. Als u een algemene vraag hebt die geen verband houdt met gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met digital.pluxee.be@pluxeegorup.com

Laatste versie: 25.01.2024