Moet ik al mijn personeelsleden maaltijdcheques geven?

De maaltijdcheque is “een sociaal voordeel van collectieve aard”. Dat betekent dat…

  • alle medewerkers binnen een bepaalde personeelscategorie beloond moeten worden met dezelfde voordelen.
  • je die personeelscategorieën moet vastleggen op basis van een objectief criterium (anciënniteit, statuut, medewerkers op de baan of op kantoor …)
  • je maaltijdcheques nooit discriminerend mag toekennen op basis van bijvoorbeeld werkduur, geslacht of duur van het arbeidscontract.

Let wel: de personeelscategorieën worden in de wetgeving niet gedefinieerd. Je bepaalt ze als werkgever zelf. Krijg je controle? Dan moet je ze goed kunnen rechtvaardigen.