Een werknemer heeft geen Belgisch rijksregisternummer. Wat kan ik doen?

Gebruik het BIS-nummer om je buitenlandse medewerkers toe te voegen aan Pluxee Clients Portal. Dit nummer vervangt het rijksregisternummer.

Om dit BIS-nummer te verkrijgen, moeten de betrokken werknemers zich wenden tot het gemeentebestuur waar ze wonen. Je kan ook een verzoek indienen bij je Sociaal Secretariaat.