Welke werknemers kunnen gebruik maken van de "chèque-formation"?

Om een "chèque-formation" te kunnen gebruiken, moet een werknemer:

  • Gebonden zijn aan een arbeidscontract met een kmo
  • Interimbediende zijn in de kmo op het ogenblik van de opleiding
  • Als zelfstandige in hoofdberoep inschreven zijn bij het RSVZ – Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen als gerant, bestuurder of actieve partner en zijn activiteit uitoefenen in een hoofdzetel binnen het Franstalige Waalse Gewest
  • De meewerkende, bij het RZVZ ingeschreven echtgeno(o)t(e) zijn van de zelfstandige in hoofdberoep
  • Zelfstandige in bijberoep zijn (minstens al 6 maanden)