End of year premium

Hoe bereken je je eindejaarspremie?

12 november 2020

Wanneer de dagen korter worden, komt ook de eindejaarspremie weer in zicht. December is voor velen een dure maand en daarom hebben werkgevers besloten om in die periode hun medewerkers van een financieel extraatje te voorzien.

Met de kerstboodschappen in je achterhoofd willen je medewerkers natuurlijk weten hoeveel ze ongeveer zullen ontvangen. Maar hoe bereken je nu precies de eindejaarspremie van een bediende of arbeider? Pluxee legt het je uit. Hou er wel rekening mee dat dit een algemene uitleg is en dat dit voor medewerkers in specifieke situaties anders kan zijn.

Ontdek de Pluxee Cadeau  

Wat is een eindejaarspremie?

Een eindejaarspremie wordt ook wel een eindejaarsuitkering of een dertiende maand genoemd. De meeste werkenden krijgen namelijk extra loon dat meestal in december uitbetaald wordt.

In België is er geen nationale regeling voor een eindejaarsuitkering, maar dit wordt door de paritaire comités beslist op sectoraal niveau.

Het is handig om te weten hoe je de eindejaarspremie kunt berekenen, maar kijk voor de precieze situatie van je medewerkers steeds even in hun arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend voor bedienden?

Bijna een half miljoen bedienden vallen onder paritair comité (PC) 200. Hun bruto eindejaarspremie is gelijk aan hun bruto maandloon in december. Omdat er echter extra belastingen (exceptionele bedrijfsvoorheffing) over betaald moeten worden, valt de netto eindejaarspremie lager uit dan het netto maandloon.

De eindejaarspremie wordt pro rata berekend voor iedere bediende die minimaal 3 maanden in dienst is geweest in het betreffende jaar. Als deze bijvoorbeeld 8 maanden in dienst bent geweest, krijgt hij 8/12 van een bruto maandloon in december uitbetaald als eindejaarspremie.

Hoe bereken je de eindejaarspremie voor een arbeider?

Arbeiders verdienen meestal geen salaris per maand, maar per uur. Om de eindejaarspremie te berekenen, wordt hun uurloon meestal omgerekend naar een maandloon. Het PC kan er echter ook voor kiezen om 31 maal een bruto uurloon te nemen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Net als bij bedienden is de belasting over de bruto eindejaarspremie hoger dan die over het bruto loon, waardoor de eindejaarspremie netto lager is dan het netto maandloon.

Wanneer hebben je werknemers recht op een eindejaarspremie?

Zoals gezegd is er geen algemene wettelijke verplichting voor werkgevers om hun werknemers een eindejaarspremie te betalen. De meeste werkgevers doen dat echter wel, dus kijk hier goed naar wanneer je je arbeidscontract afsluit.

Wanneer een medewerker zelf zijn contract opzegt voor het einde van het jaar, kan het zijn dat zijn eindejaarspremie niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald zal worden. Houd hier rekening mee als iemand ontslag wilt nemen en aarzel niet om hen te informeren over de regeling die jij hanteert.

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend bij meer of minder werken?

Er zijn verschillende situaties die ervoor zorgen dat een medewerker meer of minder werkt in een jaar, die daardoor effect kunnen hebben op jouw eindejaarspremie. Meestal worden deze pro rata meegenomen, dat wil zeggen in verhouding. Is een medewerker bijvoorbeeld 10 van de 12 maanden in dienst, dan bedraagt zijn bruto eindejaarspremie meestal 10/12 van zijn bruto maandloon.

Houd ook als werkgever rekening met de volgende factoren die vaak mee worden genomen in de berekening van de eindejaarspremie:

  • Is je medewerker nog in dienst in december
  • De hoogte van het bruto maandloon in december
  • Het aantal maanden dat je medewerker in dat jaar in dienst bent geweest
  • Het percentage dat je medewerker werkt (oftewel fulltime of parttime)
  • De burgerlijke staat, net als het aantal kinderen spelen ook een rol bij de hoogte van de netto eindejaarsuitkering

Eindejaarspremie bij bijzondere situaties

De eindejaarspremie wordt berekend op basis van het aantal uren of dagen dat je gewerkt hebt. Maar hoe zit dat als je medewerker ziek is geweest of zwangerschapsverlof heeft genomen? Over het algemeen worden vakantiedagen, wettelijke feestdagen, ziekte en ander erkend verlof meegerekend als “gewerkte” dagen en gaan deze dus niet ten koste van de eindejaarspremie.

Ontdek de Pluxee Cadeau