Pluxee Lunch Card

Wie heeft recht op maaltijdcheques in België?

15 oktober 2020

Maaltijdcheques vormen een zeer interessant alternatief voor nettoloon. Ze zijn vrijgesteld van sociale lasten en cumuleerbaar met andere voordelen. Maar wie heeft recht op maaltijdcheques? Een overzicht.

Het favoriete extralegale voordelen van de Belgen? De maaltijdcheque natuurlijk! Hij bestaat al meer dan 40 jaar en laat werknemers toe om te winkelen zonder iets te hoeven uitgeven. Een koffie gaan drinken, een broodje bestellen of wat fruit kopen bij de kruidenier om de hoek: het kan allemaal met de maaltijdcheque.

Ben je vrijwilliger? Zelfstandige? Halftijds werkende? Student? Leidinggevende in een bedrijf? En vraag jij je af of je recht hebt op dit extralegale voordeel?

We vertellen het je hieronder. 
 

Wie heeft recht op maaltijdcheques?

In België worden maaltijdcheques toegekend onder zeer strikte voorwaarden. Het komt erop neer dat niet iedereen recht heeft op maaltijdcheques. Wat zijn dus de voorwaarden voor het toekennen van maaltijdcheques? En wat zegt de Belgische wet hierover? 


Collectieve arbeidsovereenkomst 

Om niet beschouwd te worden als een vergoeding, moet de toekenning van de maaltijdcheques met name in een collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen zijn die is afgesloten op het niveau van de bedrijfssector. Werknemers met een Belgische arbeidsovereenkomst kunnen zo maaltijdcheques ontvangen.

 • Bedienden
 • Arbeiders
 • Huishoudhulpen
 • Telewerkers
 • Halftijdse medewerkers 
   

Schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst 

Soms kan de toekenning van maaltijdcheques geregeld worden door een schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst. Sommige bedrijven kennen bijvoorbeeld wel maaltijdcheques toe aan de kantoormedewerkers, maar niet aan de commerciëlen op de baan. De werkgever beslist dan zelf aan welke categorietypes dit extralegale voordeel wordt toegekend. 
 

Zelfstandigen 

Maaltijdcheques kennen ook veel troeven voor zelfstandigen. Zo bieden ze een alternatieve vergoeding van ongeveer € 1760 per jaar en zijn ze cumuleerbaar met andere voordelen voor zelfstandigen, zoals onkostennota’s of restaurantonkosten.

Je kan je maaltijdcheques combineren met een onkostenvergoeding of restaurantkosten op dezelfde dag. De regels variëren afhankelijk van de wijze van terugbetaling, maar je wint er altijd bij! 
 

De cumulregels voor maaltijdcheques + restaurantonkosten 
 

 • Laat je gewoonlijk je restaurantkosten terugbetalen? Maaltijdcheques en de terugbetaling van je kosten zijn cumuleerbaar. Je hoeft enkel de patronale bijdrage van de cheque af te trekken.

Bijvoorbeeld: Met maaltijdcheques van € 8 moet je € 6,91 aftrekken van je onkostennota. 

 • Kies je voor een forfaitaire maaltijdvergoeding? Als je werkdag langer dan 8 uur duurt, dan is de cumul met de maaltijdcheque mogelijk. 

Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en fiscale lasten. Bovendien kan een aftrek van € 2/maaltijdcheque worden verkregen als bedrijfskosten. 
 

Zelfstandigen moeten aan twee voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van maaltijdcheques: 

 1. Zelfstandige in een vennootschap zijn
 2. Een individuele arbeidsovereenkomst ondertekenen 

Je moet dus loontrekkende zijn van je bedrijf (en dus jezelf een loon toekennen) om jezelf maaltijdcheques te kunnen toekennen. Veel bedrijfsleiders combineren trouwens in werkelijkheid twee statuten: zaakvoerder en loontrekkende.

Goed nieuws: gepensioneerde zelfstandigen kunnen ook gebruikmaken van maaltijdcheques als ze in een vennootschap zitten. 
 

✔️

 • Bedienden
 • Arbeiders
 • Zelfstandige bedrijfsleiders
 • Medewerkers met educatief verlof of vakbondsvorming
 • Jobstudenten
 • Vrije beroepen (PC 336)
 • Telewerkers
 • Huishoudhulpen
 • Uitzendkrachten (als het uitzendkantoor ze toekent)
 • Halftijdse medewerkers
 • Vrije beroepen (artsen, zelfstandig verzorgend personeel, in vennootschap)
 • Zelfstandige kinderbegeleider 

 

Wie heeft geen recht op maaltijdcheques? 

 

 
 

 • Vrijwilligers
 • Leerlingen en stagiairs
 • Medewerkers in opleiding
 • Medewerkers in een beroepsinlevingsstage
 • Medewerkers met een inschakelingscontract
 • Startsalarissen
 • Medewerkers die in het buitenland verblijven
 • Zelfstandigen in bijberoep
 • Werknemers met een buitenlands arbeidscontract
 • Zelfstandige natuurlijke personen 
   

Bijzondere gevallen

Wat zijn de bijzonder gevallen voor de toekenning van maaltijdcheques in België? 
 

Uitzendkrachten 

Uitzendkrachten hebben onder dezelfde voorwaarden als de vaste medewerkers recht op maaltijdcheques, zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst. 
 

Het recht op maaltijdcheques bij thuiswerk 

Wat betreft het recht op maaltijdcheques bij thuiswerk, wordt een dag thuiswerk gelijkgesteld aan een dag werk. De maaltijdcheque kan dus toegekend worden. 
 

Het recht op maaltijdcheques per halve dag werk 

Ook goed om weten: elke begonnen dag werk geeft recht op een maaltijdcheque. Zelfs als je het werk moet verlaten in de loop van de dag omdat je ziek bent. Je kan dus genieten van maaltijdcheques per halve dag werk. 
 

Conclusie

Wie heeft recht op maaltijdcheques?

Je hebt het goed begrepen: zo goed als alle werknemersprofielen hebben recht op maaltijdcheques, met uitzondering van vrijwilligers.

Maaltijdcheques bieden vele voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld perfect cumuleerbaar met de preferentiële tarieven van een bedrijfsrestaurant. Ze kunnen het salaris van een medewerker tot € 1760 per jaar verhogen. En ze laten de werkgever toe om de financiële last tot 50% te verlichten in vergelijking met een netto salarisverhoging.

Wacht dus niet langer en ontdek hoe je maaltijdcheques kan toekennen aan je medewerkers.

 

Ontdek Pluxee Lunch