Package salarial banner

Het salarispakket: wat zijn de uitdagingen voor kmo’s?

8 mei 2019

De concurrentie tussen bedrijven op de arbeidsmarkt is hard. Zich onderscheiden is een echte uitdaging geworden. Maar om de strijd te beslechten hebben bedrijven een belangrijke troef: het salarispakket. Met het salarispakket kan een bedrijf van elke omvang een aantal voordelen bieden aan zijn toekomstige talenten en aan zijn werknemers. Het bedrijf kan zijn salarispakket vrij samenstellen en ervoor kiezen om het flexibel te maken met gepersonaliseerde werknemersvoordelen op basis van hun behoeften. We geven je de belangrijkste redenen waarom je het salarispakket zou moeten optimaliseren.

1. Een hefboom om talent aan te trekken

De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot, in alle sectoren en voor alle gezochte profielen (sommige zijn de laatste jaren zelfs acuut geworden). Het is niet altijd gemakkelijk om zich te onderscheiden, vooral niet ten opzichte van grote bedrijven en groepen die sollicitanten schijnbaar interessantere vooruitzichten aanbieden. Gezien verloning en voordelen de belangrijkste criteria zijn waarom een kandidaat voor een bedrijf kiest, wordt het al snel duidelijk dat kmo’s een mooie kans hebben om zich te onderscheiden in de talentenoorlog. Om je salarispakket te optimaliseren, moet je de juiste balans vinden tussen enerzijds een salaris dat overeenstemt met de functie en de normen op de arbeidsmarkt, en anderzijds de financiële of in natura voordelen. Salaris alleen is niet langer voldoende om talent aan te trekken en te rekruteren, het is inderdaad met het salarispakket dat je het verschil kunt maken. Je salarispakket kan geoptimaliseerd worden met bijvoorbeeld extralegale voordelen. Onder de meest populaire in België rekenen we:

  • De maaltijdcheque van Pluxee waarmee je werknemers voedingswaren kunnen aankopen.
  • De ecocheque die het aankopen van milieuvriendelijke producten bevordert.
  • Verzekeringen (groep of hospitalisatie) voor ziektekosten of om in een aanvullend pensioen te voorzien.
  • Voordelen in natura zoals een bedrijfswagen, een laptop of een smartphone die de arbeidsomstandigheden verbeteren.

2. Een hefboom om medewerkers te behouden

Het werven van nieuw talent is letterlijk en figuurlijk een investering. Om een maximaal rendement op de investering te garanderen, zal het bedrijf alles in het werk stellen om dit talent zo lang mogelijk te behouden. Ook hier speelt het salarispakket een belangrijke rol. We zouden kunnen denken dat een salarisverhoging effectiever is dan enig ander voordeel om talent te behouden ... Maar dat is niet per se het geval! Een brutopremie betaald door een werkgever zal bijvoorbeeld niet volledig door de werknemer kunnen worden geïnd. Hij zal immers socialezekerheidsbijdragen (RSZ) en bedrijfsvoorheffing moeten betalen op het ontvangen bedrag. Bij een extralegaal voordeel, zoals een maaltijdcheque van Pluxee, is er geen sprake van socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing. De werknemer ontvangt een bedrag dat gelijk is aan dat betaald door de werkgever. Bijvoorbeeld: wanneer de werkgever een brutopremie betaalt van € 160, ontvangt de werknemer slechts € 93, tegenover € 160 in maaltijdcheques. En dit is niet het enige voordeel dat de werknemer zo’n winst oplevert. De ecocheque bijvoorbeeld is ook 100% vrijgesteld van sociale lasten en is een van de 4 populairste extralegale voordelen in België.

3. Hoe stel je een aantrekkelijk en uitnodigend salarispakket samen?

Een salarispakket bestaat uit verschillende verloningselementen, zoals het basissalaris en de verschillende voordelen die eraan toegevoegd worden. Zoals we al hebben vermeld, zijn extralegale voordelen uiterst interessante hefbomen. Afhankelijk van de samenstelling van het salarispakket, heeft een bedrijf verschillende hefbomen waarmee het verder kan gaan in de bescherming en de voordelen die aanvankelijk waren vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst. Het salarispakket kan stap voor stap worden opgebouwd en vertegenwoordigt niet per se een uitzonderlijke kost voor het bedrijf. De meeste bestaande voordelen hebben immers ook economische voordelen voor de werkgever. Het is aan jou om te bepalen wat de meest interessante voordelen voor jou en je werknemers zijn, en deze geleidelijk in te voeren. Om een aantrekkelijk en uitnodigend salarispakket samen te stellen, kan een bedrijf ook kiezen voor een flexibele formule. Dit betekent dat de werknemer het pakket gedurende zijn loopbaan bij het bedrijf kan aanpassen aan zijn wensen en de evolutie van zijn behoeften. Dankzij dit gepersonaliseerde systeem kan de werknemer bijvoorbeeld elk jaar een bepaald voordeel verlengen, of integendeel enkele voordelen wijzigen.  
Unable to insert the picture
 

Dat het salarispakket een belangrijke rol speelt in het aantrekken en behouden van talent, moet niet langer bewezen worden. Dit instrument is trouwens niet langer voorbehouden aan grote bedrijven, ook kmo's kunnen hun werknemers er tegen lagere kosten van laten profiteren. De maaltijdcheque bijvoorbeeld, is het populairste extralegale voordeel van de Belgen: 1 op 2 werknemers geniet er al van. Dus waarom niet daarmee beginnen ?