job-etudiant banner

Werk als bron van geluk

31 januari 2019

Het aandeel van ons werk in ons algemene geluksgevoel bedraagt liefst 18%, zo blijkt uit het Nationale Geluksonderzoek van de UGent. Waarom beïnvloedt ons werk zo sterk ons geluk? Wij proberen een antwoord te vinden.

Zelfrespect

Wij brengen gemiddeld acht uur per dag op kantoor door, dus de nauwe band tussen werk en geluk is niet zo verrassend! Werken levert ons erkenning van anderen op en een beter zelfbeeld. Wie zijn werk verliest, geraakt vaak sociaal geïsoleerd. En voelt zich onzekerder en minder waard. Want al te vaak meten wij onze eigenwaarde af aan de waarde van ons werk. Terwijl werk dat ons niet boeit, geen uitdagingen inhoudt en/of ons onvoldoende bezighoudt, ons onbehagen bezorgt en doet lijden. Bijvoorbeeld bij een bore-out.

Zingeving

Gelukkige medewerkers zijn essentieel om succes te boeken met je bedrijf. Natuurlijk heb je geen controle over allerlei externe factoren. Maar gunstige omstandigheden creëren is wel mogelijk. Alle werknemers halen hun motivatie uit zinvolle activiteiten, zowel in hun privéleven als op het werk. Aarzel dus niet om je als bedrijf in te zetten om je maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

Bied ontplooiingskansen

De meeste werknemers beschikken over de kennis en vaardigheden om hun leven zelf in handen te nemen. Waar het op aankomt, is dat je ze voldoende verantwoordelijkheid geeft en ruimte om zelf beslissingen te nemen. Je medewerkers willen niet alleen hun professionele competenties ontwikkelen. Zij vinden het ook belangrijk om zich persoonlijk te ontplooien en al hun talenten aan te spreken. Medewerkers die weten op welke domeinen ze uitblinken, zoeken sneller taken op die hen meer energie en voldoening schenken. Vaak gaan hun prestaties dan pijlsnel de hoogte in.

Zorg voor een serene, positieve sfeer

Creëer een werkomgeving waarin je werknemers zich op hun gemak voelen. Vanuit een positie van zekerheid en vertrouwen presteren mensen meestal beter. Bied ze niet alleen psychologische, maar ook fysieke veiligheid. Je medewerkers moeten weten dat ze zonder angst met hun problemen en moeilijkheden voor de dag mogen komen. En vergeet niet dat de arbeidsomstandigheden en het klimaat op het werk altijd de eerste redenen zijn die mensen aanhalen als ze van werk willen veranderen.

Gelukkige werknemers zijn productiever

De Universiteit van Warwick heeft in een studie aangetoond dat gelukkige werknemers productiever werken. Ze zijn ook bereid om langer te werken. Dat laatste is niet onbelangrijk, nu de pensioenleeftijd opschuift en de “war for talent” volop woedt. Misschien is dit het juiste moment om de functie van Feel Good Manager in het leven te roepen, om het welzijn van je medewerkers te optimaliseren?