bien-etre-travail

Het bevorderen van het welzijn op het werk: wat zijn de voordelen voor het bedrijf?

20 maart 2019

Welzijn op het werk is een concept dat steeds meer aandacht krijgt binnen bedrijven. Het wordt gezien als een hefboom voor de prestaties van de werknemer. Het is dan ook logisch dat het creëren van optimale werkomstandigheden gunstig kan zijn voor het bedrijf.

Welzijn op het werk: definitie en uitdagingen

Maar eerst en vooral, hoe kunnen we dit concept definiëren? De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beschrijft welzijn op het werk als: "een gemoedstoestand die wordt gekenmerkt door een voldoende harmonie tussen enerzijds de vaardigheden, behoeften en ambities van de werknemer en anderzijds de beperkingen en mogelijkheden van de werkomgeving"..

Welzijn op het werk is dus een geheel van factoren die een positieve invloed hebben op de levenskwaliteit van de werknemers:

 • De veiligheid van de werknemers.
 • De gezondheid van de werknemers.
 • De hygiëne op het werk.

Ze kunnen ook andere vormen aannemen, zoals vastgelegd in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers:

 • De ergonomie.
 • De psychosociale impact.
 • De verfraaiing van de werkplek.


Deze factoren geven aan dat er meerdere uitdagingen zijn voor zowel de werknemer als het bedrijf. In feite hebben ze een aanzienlijke invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, en dus op de productiviteit op het werk.

Een Eurofound-rapport van 2015 over de arbeidskwaliteit in België toont een sterke statistische correlatie tussen het ziekteverzuim en de arbeidsomstandigheden. Omdat de impact van ziekteverzuim op de prestaties van een werknemer bekend is, wordt de link met welzijn op het werk snel gelegd.

De 4 pijlers van welzijn op het werk

Welzijn op het werk vereist de implementatie van een aantal initiatieven. Deze beslissingen zijn gesteund op vier pijlers die rechtstreeks verband houden met de arbeidsomstandigheden:

 1. Gezondheid en veiligheid
  De eerste pijler heeft betrekking op gezondheid en veiligheid. Deze hefbomen kunnen geconcretiseerd worden door een gezondere levensstijl op het werk, maar ook door medische tests die uitgevoerd worden door een arbeidsgeneesheer. Ook de inrichting van de gebouwen waarbij rekening gehouden wordt met mensen met een beperking, zorgt voor een betere veiligheid op het werk.
 2. Bedrijfscultuur
  Waarden en principes die op iedereen van toepassing zijn, zorgen voor een meer lonende bedrijfscultuur. Het idee van werken voor een algemeen belang draagt bij aan een gevoel van trots. Deze waarden kunnen bijvoorbeeld de vorm aannemen van burgerinitiatieven of ecologische acties binnen het bedrijf.
 3. Positieve communicatie
  De dialoog met medewerkers en positieve communicatie helpen het collegiale leven te verbeteren. Vlotte communicatie stimuleert de teamgeest, wat de sleutel is tot betere prestaties.
 4. Ontplooiing op het werk
  Dit kan gaan om een ontwikkeling op persoonlijk vlak. Nieuwe vormen van werk (telewerken) maken het nu immers gemakkelijker om gezin en werk te combineren. Die eigen indeling van tijd en plaats werkt stressverminderend. Het kan ook om een professionele ontwikkeling gaan, vooral met betrekking tot interessante carrièrevooruitzichten. Een beter zicht op toekomstperspectieven blijkt inderdaad motiverend voor de werknemer.

De voordelen voor het bedrijf en zijn werknemers

Een beleid van welzijn op het werk heeft meerdere voordelen. Het eerste voordeel is een meer uitgesproken engagement van de werknemer die zich bovendien meer betrokken voelt.

Deze betrokkenheid neemt bijvoorbeeld de vorm aan van minder ziekteverzuim. Een studie van de online rekruteringsspecialist CareerBuilder toont in dit verband aan dat deze factor alleen al 23% van het ziekteverzuim verklaart. Dit verzuim heeft een negatief effect op de prestaties van het bedrijf. Het is dus mogelijk om deze trend om te keren door het welzijn op het werk verder te verbeteren.

Deze toewijding op het werk resulteert in een hogere productiviteit van de medewerker en een grotere betrokkenheid bij het bedrijf.

Het onmiddellijke gevolg hiervan is dat het bedrijf kan rekenen op loyale werknemers. Inderdaad, een medewerker die betrokken is bij de ontwikkeling van een bedrijf zal meer geneigd zijn om zich voor het bedrijf in te zetten en er zijn carrière uit te bouwen.

Bovendien is welzijn op het werk, gegeven de kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim, een belangrijke hefboom voor besparingen. Inderdaad, volgens een Securex-studie in 2013 kostte het ziekteverzuim aan Belgische bedrijven drie miljard euro aan gewaarborgd loon voor de zieke werknemers.