banner-quel-est-le-montant-minimal-et-maximal

Is er een minimum of maximumbedrag voor Pluxee Lunch?

29 oktober 2020

Samen komt dat dus op € 8,00 – de best mogelijke constructie. Wil je toch maaltijdcheques met een hoger bedrag? Dat kan, maar dan betaalt de werknemer méér uit eigen zak – waardoor het fiscaal voordeel voor de medewerker vermindert.

Maaltijdcheques maximum bedrag 2020? Oh, zit dat zo!

Er is dan misschien geen vastgelegd maximumbedrag per maaltijdcheque. Er is zeker wél een optimaal bedrag per uitgegeven cheque.

Pluxee hanteert zelf het maximumbedrag van € 8,00 per maaltijdcheque. Waarom? Omdat dit het maximaal fiscaal voordeel oplevert voor werknemer én werkgever.

Ontdek de Pluxee Lunch

Wetgeving maximum bedrag maaltijdcheque: een rekenoefening

Met maaltijdcheques van € 8,00 per stuk, profiteer je optimaal van de belastingvoordelen van deze formule. Zowel werknemer als werkgever leveren immers een bijdrage per cheque. Er is dan misschien geen vastgelegd wettelijk maximumbedrag per maaltijdcheque, maar het is het voordeligst voor beide partijen. Alles wat je boven € 8 geeft, wordt gezien als loon en wordt dus ook zo belast.

  • De werkgever betaalt maximaal € 6,91 per maaltijdcheque.
  • De werknemer betaalt minimaal € 1,09 per maaltijdcheque.

Samen komt dat dus op € 8,00 – de best mogelijke constructie. Wil je toch maaltijdcheques met een hoger bedrag? Dat kan, maar dan betaalt de werknemer méér uit eigen zak – waardoor het fiscaal voordeel voor de medewerker vermindert.

Minimum bedrag maaltijdcheques? Speel het fiscaal slim

Nog een goeie tip: als werkgever is je fiscaal voordeel voor maaltijdcheques altijd beperkt tot € 2,00 in de vennootschapsbelasting. Hoewel er wettelijk geen officieel minimumbedrag is bepaald, bedraagt de officiële minimumbijdrage voor maaltijdcheques wel € 1,09. In essentie kan je ze dus minimaal voor dat bedrag toekennen. Maar als je jouw fiscale voordelen als werkgever optimaal wilt benutten, zorg er dan voor dat je boven de grens van € 2,00 blijft.

  • Ken je jouw medewerkers cheques toe met een waarde kleiner dan € 2,00? Dan loop je fiscaal voordeel mis.
  • Ken je jouw medewerkers cheques toe met een waarde hoger dan € 8,00? Ook dan win je géén extra fiscaal voordeel – terwijl je medewerkers extra moeten bijdragen.

Ontdek de Pluxee Lunch 

Fiscaal voordelig op maat: bedrag maaltijdcheque per dag

Maaltijdcheques kunnen verschillende bedragen hebben: werkgevers beslissen zélf het maximumbedrag per maaltijdcheque – dat leg je vast in de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst. Maar wist je ook dat je dat bedrag kan personaliseren per functiegroep?

Let wel op: werknemers met dezelfde functie of van dezelfde afdeling hebben recht op maaltijdcheques met dezelfde waarde als die van hun collega’s.

Maaltijdcheques bedrag per maand: dit moet je weten

Hoeveel maaltijdcheques je als werknemer per maand ontvangt, is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen. Per gewerkte dag ontvang je één maaltijdcheque.

Nam je een verlofdag of was je officieel afwezig wegens ziekte? Dan heb je geen recht op een maaltijdcheque voor die dagen. Logisch dat maaltijdcheques de strijd tegen absenteïsme op een positieve manier ondersteunen!

Heb je nog vragen over het maximumbedrag van maaltijdcheques – of wil je er fiscaal voordelig gebruik van maken?

Ontdek de Pluxee Lunch